Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

wessel2
Wesselkvartalet
01.03.2018
Arbeidene på Wesselkvartalet har startet
Wesselkvartalet blir et helt nytt kvartal midt i hjertet av Asker sentrum. SV Betong er godt i gang med arbeidene. Første del av prosjektet frem mot sommeren består i hovedsak å sette opp alternative butikk lokaler, riving av eksisterende bygningsmasse og grunnarbeider.

 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no