Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

wessel
Wesselkvartalet i Asker
12.04.2018
Stor aktivitet i Asker sentrum
SV Betong er total entreprenør på Wesselkvartalet i Asker sentrum. Rive og gravearbeidene er godt i gang. Det er Isachsen (Betonmast Hæhre), Kynningsrud og ØstRiv som er leverandører her. Aktiviteten øker nå betydelig fremover og prosjektgruppen jobber sammen med Byggherre for at byggearbeidene skal gi minimal påvirkning på naboer og omgivelsene rundt. Prosjektet består av kombinert bolig og næring/handel.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no