Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
m%c3%b8ldal

EN STADIG STERKERE AKTØR MED LOKAL TILHØRIGHET

Entreprenørselskapet SV Betong ble etablert i Sandnes i 1990. På 25 år ble antall medarbeidere økt til over 160 ansatte – et resultat av en sunn økonomisk utvikling og en stadig stigende posisjon i markedet. Fra å være en leverandør av mindre bygg de første årene kan vi i dag vise eksempler på at vi har hatt ansvaret for gjennomføringen av store og kompliserte byggeoppdrag.

SV Betong gjennomfører komplette totalentrepriser eller delte entrepriser med hovedvekt på leveranse av betongarbeider. Vi har også egen montasje avdeling.  Prosjektering for våre egne fag er vårt ansvar og vi utfører dette i samarbeid med våre faste samarbeidspartnere. Vårt mål er og tilpasse entrepriseform etter ønske og behov fra vår oppdragsgiver. Vi har et mangfold av prosjekter:
 

  • Boligprosjekter
  • Offentlige bygg og oppdrag
  • Infrastruktur prosjekt som bro, kullverter og rundkjøringer
  • Rehabiliteringsprosjekt
  • Næringsbygg
  • Anlegg
  • Levering av komplette og kostnadseffektive Parkeringshus


Vi har til hensikt å jobbe sikkert og planmessig. Helse, Miljø og Sikkerhet er derfor noe vi søker å integrere i alle ledd.  En sunn og god sikkerhetskultur er viktig for oss. Vi har en overordnet målsetning å minimere alvorlige hendelser og unngå skader i våre arbeidsprosesser. Vi tar avstand fra sosial dumping og arbeider for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Vi driver med forskning og utvikling for å kontinuerlig øke vår konkurransekraft. Vår primære geografiske fokus er i Sør Rogaland, men vi har avdelingskontor på Østlandet.  

Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no