Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

Herradshuset

web sv sentrum1
Herradshuset Felt C og D, flere bilder under.
Næring og bolig. Felt A er ferdig. Felt B med høyhus startes på. Graving er startet.
 

Herradshuset, Kleppe
Totalenterprise

 

Sentralt i Klepp sentrum med alt du trenger i nærheten. Butikker skole og Barnehage. Her er det nå bygget nå bygget 2 blokker med noe butikk og resten er leiligheter. SV Betong har totalenterprise for prosjektene. Nå bygges det en blokk og en høyblokk. Gravingen er startet på. Se Herradshuset FELT B.Bilder:
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no