Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

Velde Pukk renseanlegg

Velde pukk renseanlegg - betongarbeider
Velde Rens ferdigstillet og overlevert kunde
Renseanlegg Velde Pukk - Betongarbeider

Velde Pukk renseanlegg påbegynt i 2014


SV Betong har ansvar for betongarbeider til Velde Pukk sitt renseanlegg.

Bilder fra byggeprosessen:Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no