Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
g0021503

FRA BOLIGER, BLOKKER OG INDUSTRIBYGG TIL STØRRE FORRETNINGSBYGG


Pågående prosjekter

SV Betong har tross en stadig mer utfordrende markedssituasjon stadig en god tilgang på prosjekter. Vi er så heldige, og også så dyktige, at vi har kunder som velger oss når de skal ha hovedentreprenør, totalentreprenør, betongentreprenør og ansvarlige for større byggverk. Å balansere risiko og kvalitet i leveranse er vår forretning. Fornøyde kunder gir lojale kunder og grunnlag for repetisjon og mer jobb i fremtiden. 


Stolte oppdragsgivere


Vårt mål er å gjøre våre oppdragsgivere stolte av sine bygg. Det skal vi klare ved å være en fleksibel samarbeidspartner som alltid ser muligheter, og som ved hjelp av dyktige medarbeidere utfører hvert oppdrag etter avtale. Det samme gjelder oss, vi vil levere fra oss et ferdig prosjekt som vi er stolte av. Nøkkelord er: nøyaktighet, kompetanse, kvalitet i alle ledd, punktlighet. Vi er bevisst vår oppgave som hovedentreprør og totalleverandør av store prosjekter. Det lykkes vi med sammen med våre dyktige samarbeidspartnere.


Vi spiller på samme lag


SV Betong gir tilbake til vår region. Rundt om i regionen har vi allerede bygget "flotte monument", prosjekter som gjør området enda mer  attraktivt enn det var før vi bygget.
På høyre side kan dere se noen av de prosjekter som er under arbeid. 

bilde sv betong al20
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no